aanzeggen

aanzeggen
{{aanzeggen}}{{/term}}
give notice (of) 〈ook ontslag/huuropzegging〉
voorbeelden:
1   een mogendheid de oorlog aanzeggen declare war on a power
     iemand de wacht aanzeggen issue a (serious) warning to someone
¶   men zou het hem niet aanzeggen you would not think it of him

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”